Orchestrální party a sóla pozounu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PPO5 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pozounu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava pozounových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 5, 6, 9

BERG, Alban. Tři orchestrální kusy, Wozzeck

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BRUCKNER, Anton. Symfonie č. 4, 7, 8, 9

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba, Sinfonietta

KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 2, 3

MOZART, Wolfgang Amadeus. Requiem

STRAUSS, Richard. Tak pravil Zarathustra, Život hrdinův, Alpská symfonie, Don Quichote

STRAVINSKY, Igor. Pulcinella, Petruška

RAVEL, Maurice. Bolero, L´enfant et les Sortiléges (Dítě a kouzla)

WAGNER, Richard. Tannhäuser, Lohengrin, Valkýra

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů