Orchestrální party a sóla pozounu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PPO5 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pozounu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava pozounových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 5, 6, 9

BERG, Alban. Tři orchestrální kusy, Wozzeck

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BRUCKNER, Anton. Symfonie č. 4, 7, 8, 9

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba, Sinfonietta

KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 2, 3

MOZART, Wolfgang Amadeus. Requiem

STRAUSS, Richard. Tak pravil Zarathustra, Život hrdinův, Alpská symfonie, Don Quichote

STRAVINSKY, Igor. Pulcinella, Petruška

RAVEL, Maurice. Bolero, L´enfant et les Sortiléges (Dítě a kouzla)

WAGNER, Richard. Tannhäuser, Lohengrin, Valkýra

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů