Hra na trubku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav HALÍŘ, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na trubku je hlavním studijním předmětem specializace Trubka v rámci studijního programu Dechové nástroje. Tento předmět má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky, pokud student s nějakými do studia přichází. Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Je zahájen proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

povinné:

ARBAN, Jean-Baptiste. Kompletní škola pro trubku – 14 etud

doporučené:

SMITH, Walter M. Top tones for the trumpeter: 30 modern etudes. New York Fischer, 1936, ISBN 0-8258-2623-3.

CAFFARELLI, Reginaldo. 16 etud

Přednesové skladby:

povinné:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert Es dur

doporučené:

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

HINDEMITH, Paul. Sonáta

HONEGGER, Arthur. Intrade

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů