Hra na tubu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUBA6 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Šestý semestr vede budoucího umělce k samostatnosti, přesvědčivému uměleckému přednesu, realizacím vlastních představ a obhájení svých myšlenek. Student je vybaven technicky, tónovou kulturou a interpretačními schopnostmi tak, aby obstál v mezinárodní konkurenci jako sólový, či komorní hráč, nebo hráč v orchestru. Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Etudy jsou vybrány tak, aby umožnily nastudovat zvolený program absolventského koncertu. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu, ale také na kompozice, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

RAUM, Elizabeth. Sweet Dances

JACOBSEN, Julius. Tuba Buffo

GREGSON, Edward. Tuba Concerto

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů