Hra na tubu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUBA8 ZK 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

ROMHANYI, Aron. Paralles

JEVTIC, Ivan. Balkan's Ayers Rock

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatine

PLOG, Anthony. Three miniatures

PLOG, Anthony. Postcard

SZENTPALI, Roland. Concerto

KRAFT, William. Encounters ll.

GREGSON, Edward. Alarum

STEVENS, John. Remembrance for tuba alone

BROUGHTON, Bruce. Sonata pro tubu

TAKACS, Jeno. Sonata capricciosa

STEVENS, Thomas. Variations in Olden Style

MARQUES, Carlos. Concertino pro tubu

PAUER, Jiří. Tubonetta

HINDEMITH, Paul. Sonate

KOETSIER, Jan. Concertino

GÁRDONYI, Zsolt. Sonate

STEVENS, John. Suite č. 1

SAGLIETTI, Corado Maria. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Concerto

EWAZEN, Eric. Concerto

STEVENS, John. Monument

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta č. 6

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Six Studies in English Folklsong

FILAS, Juraj. Concerto for Tuba

WILLIAMS, John. Concerto for Tuba

PENDERECKI, Krzysztof. Capriccio for Tuba

STEVENS, John. Salve Venere, Salve Marte

RAUM, Elizabeth. Sweet Dances

JACOBSEN, Julius. Tuba Buffo

GREGSON, Edward. Tuba Concerto

BOZZA, Eugéne. Concertino, New Orleans

KVĚCH, Otomar. Concerto idillico

LEBEDĚV, Alexej. Koncert, Koncertní allegro

STEVENS, Thomas. Aria con variazioni

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů