Úprava plátků 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106UP4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi pro zvládnutí dobré a kvalitní úpravy plátků. Tento předmět se zabývá možnostmi úpravy okrajů plátku a vlivu těchto úprav na tón, na intonaci, staccato, kvalitu tónu, nasazení dynamiku a pod. Okraje plátku hrají rozhodující roli pro uvolnění tónu ,snadnost hraní, má vliv na barvu a spolu se špičkou na nasazení, legato a staccato. Možností, jak okraje plátku upravovat je mnoho. Je nutno individuálně porovnat kvalitu dřeva a pak vybrat tu nejvhodnější možnost úpravy. Okraje plátku jsou velmi citlivé na úpravu a tak je třeba velmi uvážlivě volit cestu. Student je veden ke správnému rozhodování při této úpravě . Také volba nože a jeho tvaru bývá důležitá a pro každého mnohdy individuální. Jsou porovnávány i špatně volené úpravy a ukazují se důsledky těchto chyb. Porovnávání seříznutí okrajů u různých výrobců je součástí výuky. Problematika okrajů je osvětlována i v kontextu s jinými částmi plátku jako je špička, střed a pod. Toto vše je náplní výuky předmětu.

Forma studia

Přehrávky studentů klarinetové třídy s plátky, které upravovaly.

Předpoklady a další požadavky

Úprava plátků podle stylových specifik, flexibilita pro ozev vysokých tónů, extrémní dinamiky a dvojitého staccata.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi pro zvládnutí dobré a kvalitní úpravy plátků. Tento předmět se zabývá možnostmi úpravy okrajů plátku a vlivu těchto úprav na tón, na intonaci, staccato, kvalitu tónu, nasazení dynamiku a pod. Okraje plátku hrají rozhodující roli pro uvolnění tónu ,snadnost hraní, má vliv na barvu a spolu se špičkou na nasazení, legato a staccato. Možností, jak okraje plátku upravovat je mnoho. Je nutno individuálně porovnat kvalitu dřeva a pak vybrat tu nejvhodnější možnost úpravy. Okraje plátku jsou velmi citlivé na úpravu a tak je třeba velmi uvážlivě volit cestu. Student je veden ke správnému rozhodování při této úpravě . Také volba nože a jeho tvaru bývá důležitá a pro každého mnohdy individuální. Jsou porovnávány i špatně volené úpravy a ukazují se důsledky těchto chyb. Porovnávání seříznutí okrajů u různých výrobců je součástí výuky. Problematika okrajů je osvětlována i v kontextu s jinými částmi plátku jako je špička, střed a pod. Toto vše je náplní výuky předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Antonín Doležal: Klarinetový tón a prostředky k jeho vytváření

Hodnoticí metody a kritéria

Úprava plátků podle stylových specifik, flexibilita pro ozev vysokých tónů, extrémní dinamiky a dvojitého staccata.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů