Výroba strojků (hoboj) 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106VSH3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Kamila MOŤKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Průprava studentů ke schopnosti analyzovat stavební materiál (dřevo), poznat různé technologie úpravy, jakož i konzervování a uložení finálního produktu (plátky, strojky).

Forma studia

Předávání zkušeností při výrobě strojků a úpravě plátků.

Předpoklady a další požadavky

Třtina, hoblice, předhoblice.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta praktickými i metodicko pedagogickými schopnostmi, které se při úpravě či výrobě strojků na hoboj vyžadují. Je vysvětlena struktura dřeva v souvislosti s kvalitou tónu. Vyučuje se stavba strojku odlišné síly, znělosti, životnosti i použitelnosti ve všech polohách a všech ostatních atributech hry na hoboj.

1)Seznámení s hoblovacím zařízením.

2)Příprava dřeva a materiálu.

3)Přehled různých postupů s ohledem na individuální potřeby posluchačů.

4)Porovnání výsledků při různých postupech zpracování.

5)Volba postupu při výrobě strojku s ohledem na diferentní potřeby jednotlivců.

  1. Trvalé sledování a kontrola výrobních postupů, event.úpravy nebo změny.

Doporučená nebo povinná literatura

Předávání praktických zkušeností při výrobě strojků a úpravě plátků

Hodnoticí metody a kritéria

ýroba strojků odpovídá hráčským dispozicím každého hobojisty a zohledňuje i jeho interpretační představivost stran zvukového, barevného, dynamického a výrazového spektra.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů