Pedagogický seminář lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSL2 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Pedagogický seminář lidového tance 1. Zabývá se oblastí Brněnska a částí Slovácka.

Forma studia

Sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojetí vybraných tanců, v praktickém semináři na sále.

Předpoklady a další požadavky

Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Obsah kurzu

Tance z Brněnska: Brněnskem bývá označováno území mezi Hanou, Horáckem a Slováckem. Jeho střed tvoří moravská metropole Brno s četnými obcemi, které se již staly součástí předměstí Brna. Uchovávají si však až do současné doby pro slavnostní příležitosti kroje, zvyky a tance. Jsou vybírány některé tance z bohatého materiálu a ty si posluchači osvojí i prakticky.

a)Brněnská předměstí: Moravská z Obřan, Vláčitá z Maloměřic, Skočná z Maloměřic, Čardáš z Líšně, Kozácká stará z Maloměřic, Řeznická a Třasák z Komína, Zahradník I a II z Komína, Tajč (šópavá) z Bystrce, Šotyška z Tuřan, Ševcovská z Tuřan, Dupák a Hulán z Líšně, Šotyška z Líšně.

b)Širší Brněnsko: Bublavá ze Šlapanic, Kovářská ze Šlapanic, Mazurka z Újezdu u Brna, Pantalone ze Šlapanic, Vláčitá z Kuřimi, Rédovák ze Střelic, Kohátek, svatební tanec z Troubska, Tance o dožinku kolem Zlaté baby z Ořechovic, Kukaná a Mazurka z Omnic, Hanácká od Slavkova, Materská od Slavkova.

Tance ze Slovácka 1: Slovácko leží v nejjižnějším cípu Moravy. Rozlohou patří k nejrozsáhlejším moravským národopisným oblastem.Hornaté části Slovácka se výrazně liší svým charakterem, způsobem života i projevu lidové kultury od rovinných území.

a)Moravské Kopanice: Obtáčaná ze Starého Hrozenkova, Sedlcká z Březové, Přešlapovaný čardáš, Prechýtaný čardáš z Kopanic, Podšable a straňanská za Strání, Dvojpalicový a Štyrpalicový z Vyškovce.

b)Horňácko: Starosvětská z Velké nad Veličkou, Sedlácká z Velké nad Veličkou, ze Suchova, z Nové Lhoty, z Lipova, Do skoku z Velké nad Veličkou, Verbuňk z Velké n/V, z Liptova, z Louky, Žabská z Velké n/V, Jatelinka z Velké n/V.

c)Luhačovské zálesí: Točená s obuškem z Pozlovic, Podtáčaná z Biskupic, Sedlcká z Částkova, Sedlcká z Dobrkovic, Točená z Provodova.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska díl VI. Brněnsko, Ústav lidové kultury ve Strážnici 1997.

Bakešová, L; Běhálková, X; Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Brno 1891.

Bartoš, František: Národní písně v nově nasbírané, Brno 1889.

Bartoš, František; Janáček, Leoš: Národní písně moravské, Praha 1901.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance a taneční hry na Brněnsku, Brno 1974.

Sušil, František: Moravské národní písně Brno 1835.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska díl VII. Slovácko, Ústav lidové kultury ve Strážnici 1996.

Literatura v doprovodné publikaci k video kazetám.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technitká příprava taneční dovednosti dané oblasti).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů