Pedagogický seminář lidového tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSL4 Z 3 1T česky letní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Pedagogický seminář lidového tance 3. Zabývá se oblastí Slovácka a Valašska.

Forma studia

Sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojetí vybraných tanců, v praktickém semináři na sále.

Předpoklady a další požadavky

Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Obsah kurzu

Tance na Slovácku: Směrem od Hodonína k soutoku řeky Moravy s Dyjí je Podluží. Národnostní enklávu slovanskou tvoří na Mikulovsku území Moravských Chorvatů.

a)Hanácké Slovácko: Skočná z Krumpíře, Verbuňk z Čejkovi, Doškářská-slámková

b)Podluží a tance Moravských Chorvatů: Vrtěná z Lanžhota, z Tvrdoni, z Moravské Nové Vsi, Hošije z Tvrdoni, Verbuňk z Podluží, Husarský verbuňk z Podluží, Hanačka z Těšic, Třasák z Podluží, Svatební tanec (porta) moravských Chorvatů, Vrtená Moravských Chorvatů

Tance z Valašska: Valašsko je hornatý kraj ve východní části České republiky, na hranici se Slovenskou republikou. Lidová kultura Valašska je ve svém základě kulturou pasteveckou a má mnoho návazností k ostatním pasteveckým kulturám horského masivu Karpat.

a)Severní Valašsko: Tkalčovský z Trojanovic, Kohut z Trojanovic, Valaský z Rožnova pod Radhoštěm, Zatáčaný a Šantavý z Rožnova p/Radhoštěm, Pilky z Rožnov, Šubry z Rožnova?, Požehnaný z Rožnova?, Šindelový z Husitska, Ruská polka z Husitska,

b)Střední Valašsko: Zvrtaný z Velkých Karlovic, Šotyška z Velkých Karlovic, Černá vlnka, Zbojnický s Káčerem z N.Hrozenkova, Zajíček z N. Hrozenkova, Valaská z Jasenky, z Lužné, z Rusavy, Raubčíček z Rusavy, Gúlaná s maďarou ze Zlínska, Šotyška z Jasenné

c)Jižní Valašsko: Točená ze Študlova, z Popova, z Nedašova, Prešpurská Šotyška z Valašskoklobucka, Valašský odzemek a obuškový.

Odzemek a obuškový je specifickým mužským projevem a nabídka možností je velmi široká. Posluchači se snaží nalézt svůj způsob tohoto tance, neboť Odzemek a Obuškový je improvizační záležitostí každého tanečníka.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl VII. Slovácko, Ústav lidové kultury Strážnice 1996.

Bartoš, František: Lid a národ II, Velké Meziříčí 1885.

Jelínková, Zdenka: výběr z široké řady publikací

Kos, Bohumil; Struska, F.: Mužské lidové tance, Praha 1953.

Moravští Charváti, dějiny a lidová kultura (Antologie), Brno 1991.

Sušil, František: Moravské národní písně a nápěvy, Brno 1860.

Kos, Bohumil: Valašský Odzemek, Praha 1953.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska díl VIII. Valašsko, Ústav lidové kultury Strážnice 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technitká příprava taneční dovednosti dané oblasti).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
FRIČOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Marie FRIČOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů