Pedagogický seminář lidového tance 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSL4 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Pedagogický seminář lidového tance 3. Zabývá se oblastí Slovácka a Valašska.

Forma studia

Sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojetí vybraných tanců, v praktickém semináři na sále.

Předpoklady a další požadavky

Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Obsah kurzu

Tance na Slovácku: Směrem od Hodonína k soutoku řeky Moravy s Dyjí je Podluží. Národnostní enklávu slovanskou tvoří na Mikulovsku území Moravských Chorvatů.

a)Hanácké Slovácko: Skočná z Krumpíře, Verbuňk z Čejkovi, Doškářská-slámková

b)Podluží a tance Moravských Chorvatů: Vrtěná z Lanžhota, z Tvrdoni, z Moravské Nové Vsi, Hošije z Tvrdoni, Verbuňk z Podluží, Husarský verbuňk z Podluží, Hanačka z Těšic, Třasák z Podluží, Svatební tanec (porta) moravských Chorvatů, Vrtená Moravských Chorvatů

Tance z Valašska: Valašsko je hornatý kraj ve východní části České republiky, na hranici se Slovenskou republikou. Lidová kultura Valašska je ve svém základě kulturou pasteveckou a má mnoho návazností k ostatním pasteveckým kulturám horského masivu Karpat.

a)Severní Valašsko: Tkalčovský z Trojanovic, Kohut z Trojanovic, Valaský z Rožnova pod Radhoštěm, Zatáčaný a Šantavý z Rožnova p/Radhoštěm, Pilky z Rožnov, Šubry z Rožnova?, Požehnaný z Rožnova?, Šindelový z Husitska, Ruská polka z Husitska,

b)Střední Valašsko: Zvrtaný z Velkých Karlovic, Šotyška z Velkých Karlovic, Černá vlnka, Zbojnický s Káčerem z N.Hrozenkova, Zajíček z N. Hrozenkova, Valaská z Jasenky, z Lužné, z Rusavy, Raubčíček z Rusavy, Gúlaná s maďarou ze Zlínska, Šotyška z Jasenné

c)Jižní Valašsko: Točená ze Študlova, z Popova, z Nedašova, Prešpurská Šotyška z Valašskoklobucka, Valašský odzemek a obuškový.

Odzemek a obuškový je specifickým mužským projevem a nabídka možností je velmi široká. Posluchači se snaží nalézt svůj způsob tohoto tance, neboť Odzemek a Obuškový je improvizační záležitostí každého tanečníka.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl VII. Slovácko, Ústav lidové kultury Strážnice 1996.

Bartoš, František: Lid a národ II, Velké Meziříčí 1885.

Jelínková, Zdenka: výběr z široké řady publikací

Kos, Bohumil; Struska, F.: Mužské lidové tance, Praha 1953.

Moravští Charváti, dějiny a lidová kultura (Antologie), Brno 1991.

Sušil, František: Moravské národní písně a nápěvy, Brno 1860.

Kos, Bohumil: Valašský Odzemek, Praha 1953.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska díl VIII. Valašsko, Ústav lidové kultury Strážnice 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technitká příprava taneční dovednosti dané oblasti).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů