Pedagogický seminář moderního tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSM2 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Renata BÁRTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BÁRTOVÁ, Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsahem lekcí je poznat svoje vlastní tělo, nacházet odstíny intenzity vlastní tělesnosti a přistupovat k tělu jako k nástroji komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdělení. Kurz Pedagogického semináře učí objevovat důvěru ve vlastní pohyb, konkrétně k vědomému pohybu v přítomném těle i mysli. Tato bezprostřední osobní zkušenost pak vede k odstranění nadbytečné námahy a napětí, zvyšuje rychlost, pružnost, stabilitu, komunikaci.

Okruhy a témata:

I.Anatomie v pohybu

II.Práce s vnitřním a intimním prostorem lidského těla, práce s vnějším prostorem

III.Pohybová zkušenost ve dvojici a ve skupině (naslouchání druhého těla prostřednictvím

improvizace a kontaktní improvizace jako rozšíření pozornosti našeho vlastního těla)

IV.Různé způsoby týmové i individuální tvorby, hledání osobitosti v autorském projevu

Výsledky učení

Předmět vytváří podmínky pro získání praktické zkušenosti s inovativními pedagogickými přístupy a postupy v umělecké tvorbě současného tance. Studenti mají jedinečnou příležitost osvojit si různé způsoby uvažování o těle jako struktuře a těle v pohybu a zároveň rozvíjet svou vlastní kreativitu pod tvůrčím vedením zkušených pedagogů, což zpětně přispívá k jejich vlastnímu uměleckému a intelektuálnímu rozvoji (rozšiřují svůj přehled, zvyšují svou odbornost, učí se samostatnému myšlení, zdokonalují své interpretační a pedagogické dovednosti a uměleckou řemeslnost).

Vedle rozvoje praktických dovedností a schopností se v tomto kurzu klade důraz i na znalost české a světové taneční tvorby a zapojení studentů do širší diskuse v rámci české taneční obce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění), Praha 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, R.D.:

Modern Dance (Techniques and Teaching)

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey, Princeton 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a)80% aktivní účasti na odborných seminářích a workshopech pořádaných KT na HAMU a jejich písemná analýza

b)Přehled o současné české a světové taneční tvorbě

Poznámka

Předmět lze zapisovat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů