Pedagogický seminář moderního tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSM2 Z 3 1T česky letní

Garant předmětu

Lucie HLAVÁČKOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vytváří podmínky pro získání praktické zkušenosti s inovativními pedagogickými přístupy a postupy v umělecké tvorbě současného tance. Studenti mají jedinečnou příležitost osvojit si různé způsoby uvažování o těle jako struktuře a těle v pohybu a zároveň rozvíjet svou vlastní kreativitu pod tvůrčím vedením zkušených pedagogů, což zpětně přispívá k jejich vlastnímu uměleckému a intelektuálnímu rozvoji (rozšiřují svůj přehled, zvyšují svou odbornost, učí se samostatnému myšlení, zdokonalují své interpretační a pedagogické dovednosti a uměleckou řemeslnost).

Vedle rozvoje praktických dovedností a schopností se v tomto kurzu klade důraz i na znalost české a světové taneční tvorby a zapojení studentů do širší diskuse v rámci české taneční obce.

Forma studia

Výuka je uskutečněna formou seminářů, účasti na přednáškách a diskuzích.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Obsahem lekcí je poznat svoje vlastní tělo, nacházet odstíny intenzity vlastní tělesnosti a přistupovat k tělu jako k nástroji komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdělení. Kurz Pedagogického semináře učí objevovat důvěru ve vlastní pohyb, konkrétně k vědomému pohybu v přítomném těle i mysli. Tato bezprostřední osobní zkušenost pak vede k odstranění nadbytečné námahy a napětí, zvyšuje rychlost, pružnost, stabilitu, komunikaci.

Okruhy a témata:

I.Anatomie v pohybu

II.Práce s vnitřním a intimním prostorem lidského těla, práce s vnějším prostorem

III.Pohybová zkušenost ve dvojici a ve skupině (naslouchání druhého těla prostřednictvím

improvizace a kontaktní improvizace jako rozšíření pozornosti našeho vlastního těla)

IV.Různé způsoby týmové i individuální tvorby, hledání osobitosti v autorském projevu

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění), Praha 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, R.D.:

Modern Dance (Techniques and Teaching)

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey, Princeton 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a)80% aktivní účasti na odborných seminářích a workshopech pořádaných KT na HAMU a jejich písemná analýza

b)Přehled o současné české a světové taneční tvorbě

Poznámka

Předmět lze zapisovat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
HLAVÁČKOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Lucie HLAVÁČKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů