Pedagogický seminář moderního tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSM3 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Libuše OVSOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libuše OVSOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je kultivace hlasového a mluvního projevu. Seminář je určen posluchačům, kteří chtějí zkvalitnit svůj hlasový a mluvní projev.

Forma studia

Výklad, diskuse, seminář, kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádně znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Hlasová hygiena, osvojování si správného dýchání, posazování hlasu.
  2. Práce s nosností, rytmizací, intenzitou, dynamikou a artikulcí hlasového a mluveného projevu.
  3. Sluchová analýza - vnímání vlastního hlasu jako svébytného, spontánního projevu.
  4. Analýza vnímání svého vlastního hlasu nejen jako prostředku ke sdělování, ale i svébytného a spontánního projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

Felber,R.,Reinhold,S.,Stückert,A.: Muzikoterapie, terapie zpěvem. FABULA 2005

Válková, L.: Hlas individuality. Praha AMU 2004

Hlas, mluva, řeč. Sborník konference. Praha: AMU 2005

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

Aktivity při přednáškách a cvičeních.

Pro získání zápočtu je požadováno vypracování písemné reflexe problematiky práce s hlasem

Poznámka

Předmět lze zapisovat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů