Seminář taneční vědy A 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVA1 Z 4 1T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

Analýza textů vážících se ke zkoumaným problémům, diskuse a rozbor ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda nebo obdobného studijního programu.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o seminář Prameny k jevištnímu tanci 18. století, Taneční technika 2. poloviny 18. století. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost vyhledat pramenný materiál, utřídit ho, podrobit kritice a analyzovat a dále zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

Tanec, záznam, analýza, pojmy. Sborník. Praha 2004.

Senelick, Laurence ed.: National Theatre in Northern and Eastern Europe, 1746-1900, Cambridge University Press 1991.

International Encyclopedia of Dance, I-VI, Oxford, New York 1998.

Seminární, bakalářské a magisterské diplomové práce studentů katedry tance HAMU.

Dobové tisky s taneční tematikou

Videozáznamy rekonstrukcí tance období 16.-18. století

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity při semináři a kvalitě semestrální práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů