Seminář taneční vědy A 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVA1 zápočet 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o seminář Prameny k jevištnímu tanci 18. století, Taneční technika 2. poloviny 18. století. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost vyhledat pramenný materiál, utřídit ho, podrobit kritice a analyzovat a dále zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda nebo obdobného studijního programu.

Literatura

Tanec, záznam, analýza, pojmy. Sborník. Praha 2004.

Senelick, Laurence ed.: National Theatre in Northern and Eastern Europe, 1746-1900, Cambridge University Press 1991.

International Encyclopedia of Dance, I-VI, Oxford, New York 1998.

Seminární, bakalářské a magisterské diplomové práce studentů katedry tance HAMU.

Dobové tisky s taneční tematikou

Videozáznamy rekonstrukcí tance období 16.-18. století

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity při semináři a kvalitě semestrální práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů