Seminář taneční vědy C 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVC1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda, nezbytné je absolvovat předmět Taneční antropologie.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o Seminář taneční antropologie. Náplň navazuje na přednášku Taneční antropologie, teoretické pozantky jsou uvedeny do badatelské praxe. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost koncipovat antropologický výzkum, provést ho a shromážděné poznatky analyzovat, zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavělová, Daniela: Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?. Národopisná revue, 2001, č. 2, s. 81-84.

Stavělová, Daniela; Traxler, Jiří; Vejvoda, Zdeněk eds.: Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování, NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, Praha 2008.

Giurchescu, Anca: Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Calus - mezi rituálem a národním symbolem. In Narodopisná revue XX, 4/2010, s 244 - 259.

Černíčková, Kateřina: Horňácká sedlácká v politickém rytmu. Hudebně taneční tradice ve světle společensko-politických aktivit od konce 19. století do roku 1945. In Národopisná revue XX, 4/2010, s . 260 - 269.

Slezáková, Kristýna: Capoeira jako politicky funkční fenomén. In Národopisná revue XX, 4/2010, s. 280 - 289.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při seminářích.

Poznámka

Téma semináře: Taneční antropologie 1

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů