Seminář taneční vědy C 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVC1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda, nezbytné je absolvovat předmět Taneční antropologie.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o Seminář taneční antropologie. Náplň navazuje na přednášku Taneční antropologie, teoretické pozantky jsou uvedeny do badatelské praxe. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost koncipovat antropologický výzkum, provést ho a shromážděné poznatky analyzovat, zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavělová, Daniela: Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?. Národopisná revue, 2001, č. 2, s. 81-84.

Stavělová, Daniela; Traxler, Jiří; Vejvoda, Zdeněk eds.: Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování, NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, Praha 2008.

Giurchescu, Anca: Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Calus - mezi rituálem a národním symbolem. In Narodopisná revue XX, 4/2010, s 244 - 259.

Černíčková, Kateřina: Horňácká sedlácká v politickém rytmu. Hudebně taneční tradice ve světle společensko-politických aktivit od konce 19. století do roku 1945. In Národopisná revue XX, 4/2010, s . 260 - 269.

Slezáková, Kristýna: Capoeira jako politicky funkční fenomén. In Národopisná revue XX, 4/2010, s. 280 - 289.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při seminářích.

Poznámka

Téma semináře: Taneční antropologie 1

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů