Seminář taneční vědy C 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVC2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda, nezbytné je absolvovat předmět Taneční antropologie.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o Seminář taneční antropologie. Náplň navazuje na přednášku Taneční antropologie, teoretické pozantky jsou uvedeny do badatelské praxe. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost koncipovat antropologický výzkum, provést ho a shromážděné poznatky analyzovat, zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavělová, Daniela: Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?. Národopisná revue, 2001, č. 2, s. 81-84.

Boas, Franziska ed.: The Function of Dance in Human Society, New York 1972.

Geertz, Clifford: Interpretace kultur, Praha.

Hanna, Judith Lynn: To dance is human, Austin 1979.

Kaeppler, Adrienne: Dance in anthropological Perspective. Annual Review of Anthropology, 1978, 7.

royce, Anya Peterson: The Anthropology of Dance, Bloomington 1977.

Thomas, Helen ed.: Dance, Gender and Culture, New York 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Poznámka

Téma semináře: Taneční antropologie 2

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů