Výběrová metodika klasického tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VMK1 Z 3 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Tereza KRUPIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má zprostředkovat studentům hlubší poznání didaktických principů klasického tance, jedná se o povinně volitelný předmět, který si student vybírá vzhledem a jako doplněk ke své odborné specializaci.

Forma studia

Náplň předmětu je stejná jako u metodiky klasického tance. Student si volí výběrovou metodiku jako druhou vedle metodiky své specializace.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou taneční zkušenost s technikou klasického tance. Studenti musí vyhovovat nárokům na studenty, kteří studují klasický tanec jako hlavní specializaci.

Obsah kurzu

Sylabus je totožný s příslušným sylabem předmětu Metodika klasického tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou totožné s předmětem Metodika klasického tance.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů