Výběrová metodika klasického tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VMK4 ZK 3 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má zprostředkovat studentům hlubší poznání didaktických principů klasického tance, jedná se o povinně volitelný předmět, který si student vybírá vzhledem a jako doplněk ke své odborné specializaci.

Forma studia

Náplň předmětu je stejná jako u metodiky klasického tance. Student si volí výběrovou metodiku jako druhou vedle metodiky své specializace.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou taneční zkušenost s technikou klasického tance. Studenti musí vyhovovat nárokům na studenty, kteří studují klasický tanec jako hlavní specializaci.

Obsah kurzu

Sylabus je totožný s příslušným sylabem předmětu Metodika klasického tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou totožné s předmětem Metodika klasického tance.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů