Seminář psychologie mimiky a gestiky 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SPM3 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků, která postihuje všechny aspekty jak přístup ke zkoumání neverbálních projevů, tak i složky neverbální komunikace, stejně tak otázky prostoru. Rozebírá podrobně gestické i mimické prostředky neverbální komunikace, podává základní vhled do historie i do divadelní obalsti. Zabývá se též poruchami komunikace. Semináře jsou doplňovány o názorné ukázky a o rozbor videomateriálů a dalších praktických cvičení.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování tohoto předmětu v předchozím semestru.

Obsah kurzu

Nonverbální komunikace

-Směr ontogenetický

-Směr fylogenetický

-Přístup Zde a nyní

Komunikační kanály

-Prostor

-Kinesika

-Gestické a mimické prostředky nonverbální komunikace

-Mimika

Nonverbální komunikace v divadelní praxi

-Líčená maska Orientu

Další typy nonverbálních komunikačních systémů

-Poruchy komunikace

-Znakový jazyk neslyšících

-Makaton

Rozbor videonahrávek

Gestika a mimika v hudbě

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální práce, prezentace, zápočet

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů