Komunikační dovednosti-personalistika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KDP1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

  1. verbální komunikace - ovládání tónu hlasu, modulace, tempo řeči, srozumitelnost sdělení
  2. neverbální komunikace - řeč těla, podvědomí, objektů, prostoru, pravda a lež
  3. prezentace projektu dle konkrétního zadání
  4. sebeprezentace s konkrétním určením
  5. styly a žánry, lexikální stránka ústního a písemného projevu v závislosti na jejím účelu

Výsledky učení

Posluchači se v rámci kurzu zdokonalí v oblasti verbální a neverbální komunikace se zaměřením na specifika uměleckého prostředí.

Předpoklady a další požadavky

Student absolvoval předmět Komunikační dovednosti 1 a 2 (108KOD1, 108KOD2.)

Literatura

Boháček Martin, Kříž Radim, Soušková Milena, Spirit Michal, Votava Tomáš: Vybrané otázky práva pr arts management, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2018, ISBN 978-80-245-2287-6

Čakrt, Michal. Typologie pro manažery: Kdo jsem já, kdo jste vy?, Management Press, 1996

Čakrt, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch, Management Press, 2010

Lewis, D.: Tajná řeč těla, Viktoria Publishing, 1995

Maitland, Iain: Umění telefonovat, Computer Press, 2000

Thiele, Albert: Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci, Grada Publishing, a.s., 2010

Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika, Akademie múzických umění v Praze, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři, závěrečná ústní prezentace

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů