Komunikační dovednosti-personalistika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KDP2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

  1. osobnostní typologie
  2. rozvoj osobnosti manažera
  3. etika
  4. etiketa
  5. komunikace s médii (tisková konference, tisková zpráva, rozhovor, krizová komunikace)
  6. výběr a získávání spolupracovníků

Výsledky učení

V rámci kurzu se studenti zdokonalí v komunikace v rámci uměleckého a neuměleckého prostředí, naučí se komunikovat se svým okolím, s prostředím médií, seznámí se se základy týmové práce

Předpoklady a další požadavky

student absolvoval předmět 108KDP

Literatura

Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů – Nejnovější trendy a postupy. Grada 2007

ISBN 978-80-247-1407-3.

Bednář, Vojtěch. Krizová komunikace s médii, Grada.

Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: Kdo jsme já, kdo jste vy?, Management Press, 1996.

Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny, 2. rozšířené a přepracované vydání, Management Press, 2009.

Daňková, Michaela. Koučování – kdy, jak a proč. Grada 2008.

Plamínek Jiří: Komunikace a prezentace, 2. doplněné vydání, ISBN 978-80-247-4484-1, Grada Publishing, 2012.

Špačková Alena. Umění dialogu, ISBN 978-80-247-3810-9, Grada Publishing, 2011.

Šroněk, Ivan. Etiketa a etika v podnikání, Management Press, 1995.

Whitmore, John. Koučování. Management Press 2009

ISBN 978-80-7261-209-3.

Hodnoticí metody a kritéria

podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, týmová práce v rámci přípravy školních projektů

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů