Komunikační dovednosti-personalistika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KDP3 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

  1. řízení sama sebe, time management
  2. řízení lidí
  3. delegování úkolů a pravomocí
  4. pracovní vztahy
  5. motivace a odměňování
  6. hodnocení, kritika
  7. klíčové pojmy z oblasti lidských zdrojů

Výsledky učení

Seznámit studenty v rámci kurzu se základy personalistiky.

Předpoklady a další požadavky

student absolvoval předměty 108KDP1 a 108KDP2

Literatura

Boháček Martin, Kříž Radim, Soušková Milena, Spirit Michal, Votava Tomáš: Vybrané otázky práva pr arts management, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2018, ISBN 978-80-245-2287-6

Cejthamr, Václav. Management a organizační chování, Grada

Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny, 2. rozšířené a přepracované vydání, Management Press, 2009

Lojda, Jan. Manažerské dovednosti, Grada 2011

Hodnoticí metody a kritéria

podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace projektu dle zadání

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů