Klavírní praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
170KP2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela AUGUSTINOVÁ, Jan DUŠEK

Obsah

Klavírní praxe je součástí studia pro obor dirigování a skladba osm semestrů. Pro obor zpěv a operní režie šest semestrů.

Na posluchače jsou kladeny požadavky ve výběru literatury především směrem ke hře klavírních výtahů, partitur a v neposlední řadě hře z listu a spolupráce s Operním studiem HAMU.

Klade na posluchače značné technické požadavky i vzhledem k schopnostem předvedení

vlastního díla a na hru z listu a čtení partitur.

Náplň předmětu je přizpůsobena výchozím technickým možnostem jednotlivců. Posluchače je zapotřebí zaměřit výběrem literatury do vlastní pěvecké a režijní praxe.

Výsledky učení

Zvýšení dovednosti hry na klavír

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače a je zaměřen k hlavním oborům dirigování, skladba, zpěv a operní režie.

Obor dirigování:

Klást důraz na zlepšení technické úrovně, hry z listu a z klavírních výtahů.

Etudy: Clementi - Taussig: Gradus ad Parnassum

C. Czerny: op. 740

J. S. Bach: Francouzské suity, Temperovaný klavír I. a II. díl

J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven: Sonáty - výběr

Romantismus a 20. století zaměřit výběrem literatury do praxe symfonické a operní literatury např.: klavírní výtahy oper V. Blodka , B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho,

G. Pucciniho, R. Wagnera, L. Janáčka a dalších.

Obor skladba:

Klást důraz na zlepšení technické a výrazové úrovně.

Etudy: Clementi - Taussig: Gradus ad Parnassum

C. Czerny: op. 740

J. S. Bach: Francouzské suity, Temperovaný klavír I. a II. díl

J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven: Sonáty - výběr

Výběr skladeb období romantismu a 20. století zaměřit dle odpovídající technické dovednosti jednotlivce. ( Např. F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, B. Martinů , L. Janáček D. Šostakovič, S. Prokofjev a další.)

Obor zpěv a operní režie:

Zdokonalení technické dovednosti podle individuální úrovně jednotlivců.

Etudy: Album etud I. až V. sešit

C. Czerny: op. 299 a op. 740

J. S. Bach: Malá preludia a fughetty

Dvojhlasé invence

C. Clementi: Sonatiny a ronda I. a II. Díl

Skladby romantického období a 20. století zaměřit výběrem skladeb do praxe operní literatury, aby adepti byli schopni klavírní dovednost využít pro svůj hlasový obor, pro

vlastní studium písňové a operní literatury. U operních režisérů klást důraz na dobrou

orientaci v klavírních výtazích oper a dalších hudebně-dramatických děl.

Hodnoticí metody a kritéria

Hra z listu, čtení partitur, klavírních výtahu a doprovody písňové literatury - vše zaměřené do praxe hlavního oboru.

Poznámka

Volitelný předmět je určen výhradně pro obory Skladba, Dirigování, Operní režie a Zpěv.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů