Čtení partitur 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP3 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost orientace při čtení partitury převážně vokální nebo instrumentální komorní hudby. Student dokáže zadaný úsek partitury zahrát na klavír a reagovat na otázky týkající se obsahu notového zápisu.

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením partitur. Doporučená literatura převážně komorní hudby nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur se praktikuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Partitury s nástroji transponujícími o oktávu

Vokální polyfonie – trojhlas a čtyřhlas

Čtení transponujících nástrojů, ladění A

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

Geistliche Frauenchöre : alter Meister. Heft III, Sechs Chöre a cappella. Leipzig: Steingräber, 1913. 1 partitura (15 stran).

HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Opera musica. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 1 partitura (96 s.).

JOSQUIN DES PREZ, cca. Missa da Pacem : zu 4 Stimmen. Berlin: Kallmeyer, 1932. 1 partitura (33 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sechstes Quintett : für Clarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncell : Köch. Verz. No. 581. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1952. 5 hlasů (7, 9, 6, 6, 4 s.).

SWEELINCK, Jan Pieterszoon. Opera omnia : editio altera quam Edendam curavit vereniging voor Nederlandsee muziekgeschiedenis. Vol. I, The instrumental Works. Amsterdam: Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1974. 1 partitura (lvii, 184 s.).

Umění vokální polyfonie : Selectio artis musicae polyphonicae a XII. - XVI. saec. II. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1982. 1 partitura (98 s., obr.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Předložená partitura komorní hudby menšího nástrojového obsazení nebo sborové partitury je hrána na klavír. Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů