Čtení partitur 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CPA7 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvoření schopnosti běžně číst zápis hudby vč. složitějších partitur a schopnost její přehrání na klavír (třeba i v pomalejším tempu, v účelné redukci jejích jednotlivých složek apod.). Schopnost vyhledávat a opravovat chyby v partiturovém zápisu hudby.

Forma studia

praktická cvičení u klavíru

Předpoklady a další požadavky

Získání orientace v partituře, potřebné k řízení nahrávání v pozici hudebního režiséra. Schopnost kvalifikovaně rozhodnout o místech, zapsaných chybně nebo nejasně.

Obsah kurzu

Shrnutí poznatků z instrumentace:

zvyklosti v zápisu partů jednotlivých nástrojů a jejich skupin, jako jsou klíče, transpozice aj. Stálé a proměnlivé

situace jednotlivých složek orchestru či komorního souboru, vokálních složek aj. v partituře.

Hra jednodušších komorních obsazení: vedoucí hlas s klavírem či jiným nástrojem, komorní sestavy tří, čtyř až devíti nástrojů. Smyčcový orchestr. Dechový orchestr. Symfonický orchestr. Obsazení kantáty a oratoria, opery. Při hraní na klavír výběr či aspoň naznačení průběhu jednotlivých složek intrpretačního aparátu. Čtení a hra skladeb v různých kompozičních slozích v progresivním pořádku od vokální polyfonie po soudobou hudbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Eben, J.Burghauser: Hra partitur

O.Jahn: Partiturbeispiele

Konkrétní partitury

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení celistvého úseku partitury

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů