Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
171HR* Hudební režie
Z-13-2T
ZK-13-2T
Z-14-2T
Z-14-2T
54
171PS* Praxe ve studiu
Z-8-4T
ZK-8-4T
Z-10-4T
Z-12-4T
38
171SSA* Specializovaná sluchová analýza
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimální počet kreditů 96
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186ZST* Základy skladebné techniky
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
171CPA* Čtení partitur
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
6
Minimální počet kreditů 10
Povinně volitelné předměty
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
171HR4N Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr [702CJN]

Cizí jazyk musí být zakončen zkouškou na úrovni B2 - můžete pokračovat ve stejném jazyce (z Bc studia).

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů