Základy skladebné techniky 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST0 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Martin HYBLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin HYBLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Forma studia

Vypracování harmonických a kontrapunktických úloh, vlastní kompozice

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z harmonie, kontrapunktu intonace a forem na úrovni konzervatoře.

Obsah kurzu

Cvičení v kompozičních technikách vokální a instrumentální polyfonie, modální a tonální harmonie, harmonie rozšířeně tonální, práce s tónovými výškami v oblasti dodekafonie, metod seriálních a multiseriálních, moderní modality, uplatnění metrorytmických principů tradičních i moderních, práce v oblasti polyrytmie, polymetrie a multimetrie, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů - v návaznosti na tematické okruhy hlavního oborového předmětu Hudební teorie - systematika

Doporučená nebo povinná literatura

Janeček, Karel: Melodika. SNKLHU, Praha 1956.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Janeček, Karel: Smetanova komorní hudba. Dílo a život Bedřicha Smetany. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice XX. století. AMU, Praha.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních, splnění zadaných úloh, vypracování a odevzdání semestrální práce. Celkové hodnocení se skládá ze 70% z hodnocení účasti a aktivity na cvičeních a ze 30% z vyhodnocení semestrání písemné práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
HYBLER M.
15:20–16:05
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:20–16:05 Martin HYBLER Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů