Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17 – 1. ročník

Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR7 Z 13 2T 171HR8 ZK 13 2T
Praxe ve studiu 171PS7 Z 8 4T 171PS8 ZK 8 4T
Specializovaná sluchová analýza 171SSA7 Z 2 1T 171SSA8 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Čtení partitur 171CPA7 Z 2 1T 171CPA8 Z 2 1T
Základy skladebné techniky 186ZST7 Z 1 1T 186ZST8 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.