Základy skladebné techniky 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST7 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin HYBLER, Tomáš REINDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin HYBLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Forma studia

Praktická kompoziční cvičení na základě formulovaného zadání

Předpoklady a další požadavky

Nejsou prerekvizity ani korekvizity

Obsah kurzu

Cvičení v kompozičních technikách vokální a instrumentální polyfonie, modální a tonální harmonie, harmonie rozšířeně tonální, práce s tónovými výškami v oblasti dodekafonie, metod seriálních a multiseriálních, moderní modality, uplatnění metrorytmických principů tradičních i moderních, práce v oblasti polyrytmie, polymetrie a multimetrie, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů - v návaznosti na tematické okruhy hlavního oborového předmětu Hudební teorie - systematika

Doporučená nebo povinná literatura

Viz studijní materiál u předmětu Hudební teorie - systematika

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity se udělují za vypracování a odevzdání řady kompozičních cvičení, realizovaných na základě zadání a požadavků učitele

Poznámka

Posluchači a absolventi oboru Skladba jsou od předmětu osvobozeni

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů