Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17 – 2. ročník

Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR9 Z 14 2T 171HR0 Z 14 2T
Praxe ve studiu 171PS9 Z 10 4T 171PS0 Z 12 4T
Minimální počet kreditů za semestr 24 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Čtení partitur 171CPA9 Z 2 1T
Základy skladebné techniky 186ZST9 Z 1 1T 186ZST0 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 3 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.