Zjednodušený studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17

Katedra zvukové tvorby a hudební režie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební režie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
186ZST7 Základy skladebné techniky 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 4
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
186ZST8 Základy skladebné techniky 8 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 4
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 52
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186ZST9 Základy skladebné techniky 9 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 1
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186ZST0 Základy skladebné techniky 10 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 1
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 58
Celkem kreditů za ročník 60