Zjednodušený studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební režie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
171CPA7 Čtení partitur 7 Z 2
171HR7 Hudební režie 7 Z 13
171PS7 Praxe ve studiu 7 Z 8
171SSA7 Specializovaná sluchová analýza 7 Z 2
186ZST7 Základy skladebné techniky 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
171CPA8 Čtení partitur 8 Z 2
171HR8 Hudební režie 8 ZK 13
171PS8 Praxe ve studiu 8 ZK 8
171SSA8 Specializovaná sluchová analýza 8 ZK 2
186ZST8 Základy skladebné techniky 8 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CPA9 Čtení partitur 9 Z 2
171HR9 Hudební režie 9 Z 14
171PS9 Praxe ve studiu 9 Z 10
186ZST9 Základy skladebné techniky 9 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171HR0 Hudební režie 10 Z 14
171PS0 Praxe ve studiu 10 Z 12
186ZST0 Základy skladebné techniky 10 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60