Lidský hlas

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171LH Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování student bude znát anatomii hlasotvorného aparátu, fyziologické principy a funkce orgánů zahrnutých do tvorby hlasu a objektivní interpretaci způsobů tvorby hlasu, jakož i jeho vlastností se zaměřením na subjektivní popis vlastností hlasu a akustické souvislosti.

Forma studia

Interaktivní výuka. Součástí je:

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium je aktivní vzdělávání v oblasti procesů tvorby hlasu a základní znalosti fyziologie lidského těla.

Obsah kurzu

 1. Úvod do problematiky předmětu lidský hlas (2h - diskuze)
 2. Anatomie a funkční fyziologie hlasového systému, principy vzniku poruch hlasu (2h - teorie)
 3. Příklady akustické analýzy hlasu v praxi (2h - workshop)
 4. Hlas jako zvuk, akustika hlasu (výška, intenzita hlasu, akustické spektrum, formanty) (2h - teorie)
 5. Individuální měření hlasového pole a vibrací povrchu těla (2h na studenta)
 6. Akustické a vibrační metody objektivního pozorování hlasového systému (2h - teorie)
 7. Optické pozorování hlaso-tvorného aparátu (stroboskopie, videokymografie, vysokorychlostní snímání) (1h - teorie, 1h - workshop)
 8. Praktické ukázky percepčních poslechových testů (2h - worhshop)
 9. Základy psycho-akustiky (percepčního hodnocení) hlasu (2h - teorie)
 10. Hlasové rejstříky I (mechanizmy kmitání hlasivek, percepční rozdíly, rezonance hlasu) (2h - teorie)
 11. Globální hodnocení hlasových rejstříků a rezonance hlas (2h - samostatná práce studentů)
 12. Vyhodnocení výsledků percepčních hodnocení a opakování (2h - diskuze)

Doporučená nebo povinná literatura

Kučera M, Frič M, Fritzlová K, Halíř M. Vokologie I - funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. AMU v Praze, 2019

Dršata J, a kol: Foniatrie - hlas, Tobiáš, 2010

Švec Jan: Studium mechanicko-akustických vlastností zdroje lidského hlasu. (Disertační práce). Palackého Univerzita, Olomouc (1996)

Titze IR.: Principles of Voice Production, second edn. National Center for Voice and Speech, Iowa City IA, 2000.

Frič M. Objektivní a psychoakustické aspekty hodnocení lidského hlasu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky; 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Přítomnost na přednáškách, esej o výsledcích měření hlasového pole vlastního hlasu, zápočtový test 50%.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů