Poslechový seminář elektroakustické hudby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PSEA Z 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat přehled vývoji elektroakustické hudby s ohledem na technické podmínky a strategii její realizace

Forma studia

Diskuse a poslech.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v instrumentáři elektroakustické hudby a v dějinách hudby

Obsah kurzu

Komentovaný poslech ukázek světové a české elektroakustické tvorby

Doporučená nebo povinná literatura

P. Schaeffer, Konkrétní hudba, Edition Supraphon 1971

Vl. Lébl, Elektronická hudba, SHV 1966

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů