Poslechový seminář elektroakustické hudby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PSEA Z 1 12S česky letní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej URBAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat přehled vývoji elektroakustické hudby s ohledem na technické podmínky a strategii její realizace

Forma studia

Diskuse a poslech.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v instrumentáři elektroakustické hudby a v dějinách hudby

Obsah kurzu

Komentovaný poslech ukázek světové a české elektroakustické tvorby

Doporučená nebo povinná literatura

P. Schaeffer, Konkrétní hudba, Edition Supraphon 1971

Vl. Lébl, Elektronická hudba, SHV 1966

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů