Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Bc)

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
171PZT* Praxe zvukové tvorby
ZK-6-2T
ZK-6-2T
ZK-6-2T
ZK-6-2T
24
171SZT* Seminář zvukové tvorby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
171TZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-2-1T
ZK-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
8
171ZAZT* Základy zvukové tvorby
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
171UPZT* Úvod do praxe zvukové tvorby
ZK-6-2T
ZK-6-2T
12
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty
171AKM Akustická měření
ZK-4-12S
4
171AKU Akustika
ZK-1-1T
1
171UPA Úvod do psycho-akustickývh měření
Z-1-1T
1
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
171AHNLH Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu
ZK-2-2T
2
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
171DT Digitální technika
ZK-2-2T
2
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
171EAK Elektroakustika
ZK-2-2T
2
171HUAK Hudební akustika
ZK-2-2T
2
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
171HUEL* Hudební elektronika
ZK-2-12S
ZK-2-14S
4
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
101IN* Instrumentace
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
308OPR Ozvučení prostor
Z-2-14S
2
171PSEA Poslechový seminář elektroakustické hudby
Z-1-12S
1
171PEZ Praxe elektronického zvuku
Z-1-14S
1
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
1
108RS* Rozbor skladeb
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
171RON* Rozbory nahrávek
Z-1-12S
Z-1-14S
Z-1-12S
Z-1-14S
Z-1-12S
Z-1-14S
6
171RT Rozhlasová tvorba
Z-1-1T
1
171SSA* Specializovaná sluchová analýza
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
171TSA* Technická sluchová analýza
ZK-4-12S
ZK-4-14S
8
171ZEZT* Základy elektroakustiky a zvukové techniky
ZK-2-1T
ZK-2-1T
4
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2T
2
Minimální počet kreditů 102
Povinně volitelné předměty
108TZZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
702CJB Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
171ZT4B Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Bc) - výběr
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-1-2/T
1 předmět
2
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 178
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 2
Celkový počet kreditů 180
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů