Instrumentace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IN1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK

Obsah

Výsledky učení

a) Výuka navazuje na získané předchozí znalosti o technických možnostech hudebních nástrojů a základy instrumentace a vokální sazby.

b) Vedle analýz příkladů z hudební historie ukazuje prakticky studentům danosti jednotlivých moderních hudebních nástrojů, včetně novějších způsobů hry na ně.

c) V samostatných studiích zpracovávají studenti jednotlivé problémy orchestrace a sborové sazby, na závěr odevzdávají rozsáhlejší vlastní instrumentaci vybraného sólového díla pro dechové kvinteto.

d) Studenti jednotlivých oborů pak dodávají buď 3 studie pro sólové nástroje (skladba), esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k hudební režii (hudební režie), stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k zvukové tvorbě (zvuková tvorba), esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu práci dirigenta na konkrétním díle s významným užitím dechových nástrojů (dirigování)

Předpoklady a další požadavky

Požadavky pro udělení zápočtu z předmětu Instrumentace I. ročník:

Docházka – nejméně 70%, předem omluvené absence (nemoc, koncert) jsou počítány

Splnění těchto úkolů v rámci semestru:

Obor skladba –

1)tři studie pro sólový nástroj (vždy připraveny s předstihem tak, aby hráč, který přijde na hodinu mohl mít tuto studii k dispozici alespoň tři dny předem a bylo možné tyto studie s interpretem analyzovat)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba pro klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obor hudební režie –

1)Nejméně 2 stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k hudební režii (např. odlišný přístup při nahrávání různých obsazení, rozdílné požadavky na interpretaci, problematika nahrávání novodobých technik apod.)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obor zvuková tvorba –

1)Nejméně 2 stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k zvukové tvorbě (např. odlišný přístup při nahrávání různých obsazení či konkrétních nástrojů, akusticky vhodné prostory pro nahrávání určitých nástrojů, nedostatky a chyby nahrávací techniky, problematika nahrávání novodobých technik apod.)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Studenti všech oborů mají za úkol zajistit účast alespoň jednoho hráče na určitý nástroj na hodině.

Literatura

Povinná literatura:

HYBLER, Martin. Dechové nástroje moderního symfonického orchestru: (se zřetelem k jejich novým technickým možnostem). Vyd. 1. Praha: Triga, 2008. 143 s. ISBN 978-80-904266-6-5

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. 1. vyd. Praha: Panton, 1968. 685 s. notové ukázky

Doporučená literatura:

EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci. I, Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů. 2. dopl. a rozšíř. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2001. 102 s. ISBN 80-85429-52-7

GALLOIS, Pascal. The techniques of bassoon playing : die Spieltechnik des Fagotts = La technique du basson. Berlin: Bärenreiter, 2009. 126 s. ISBN 978-3-7618-1860-2

KOIZUMI, Hiroshi. Technique for contemporary flute music for players and composers. Tokyo: Schott, c1996. 69 s. ISBN 978-4-89066-250-0

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). 1-3. díl. Vyd. 1. Praha: Triga, 2009. 209 s. ISBN 978-80-904266-9-6

VEALE, Peter. The techniques of oboe playing : a compendium with additional remarks on the whole oboe family = Die Spieltechnik der Oboe : ein Kompendium mit Anmerkungen zur gesamten Oboenfamilie = La technique du hautbois : un compendium avec des annotations pour l'ensemble des instruments de la famille du hautbois. 5. Aufl. Kassel: Bärenreiter, 2005. 181 s. ISBN 3-7618-1210-8

ZICH, Jaroslav. Orchestrace a sborová sazba: Kapitoly a studie. 1. vyd. Praha: Panton, 1986. 171 s.

Partitury prezentovaných děl

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě prokázaných znalostí obsahu probrané látky, dodání požadovaných semestrálních úkolů a splnění minimální docházky.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Termín konání: úterý 12:00-13:30 učebna 2019

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů