Instrumentace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IN1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a) Výuka navazuje na získané předchozí znalosti o technických možnostech hudebních nástrojů a základy instrumentace a vokální sazby.

b) Vedle analýz příkladů z hudební historie ukazuje prakticky studentům danosti jednotlivých moderních hudebních nástrojů, včetně novějších způsobů hry na ně.

c) V samostatných studiích zpracovávají studenti jednotlivé problémy orchestrace a sborové sazby, na závěr odevzdávají rozsáhlejší vlastní instrumentaci vybraného sólového díla pro dechové kvinteto.

d) Studenti jednotlivých oborů pak dodávají buď 3 studie pro sólové nástroje (skladba), esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k hudební režii (hudební režie), stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k zvukové tvorbě (zvuková tvorba), esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu práci dirigenta na konkrétním díle s významným užitím dechových nástrojů (dirigování)

Forma studia

skupinová výuka, cvičení - 2 hodiny týdně

A) Praktická demonstrace jednotlivých nástrojů symfonického orchestru, možnost konzultace s hráči, práce na studiích (obor skladba)

B) Poslech a analýza děl světové literatury se zaměřením na daný probíraný nástroj

C) Práce na semestrálních pracech - studiích, esejích, instrumentačních cvičeních

Předpoklady a další požadavky

Požadavky pro udělení zápočtu z předmětu Instrumentace I. ročník:

Docházka – nejméně 75%, předem omluvené absence (nemoc, koncert) jsou počítány

Splnění těchto úkolů v rámci semestru:

Obor skladba –

1)tři studie pro sólový nástroj (vždy připraveny s předstihem tak, aby hráč, který přijde na hodinu mohl mít tuto studii k dispozici alespoň tři dny předem a bylo možné tyto studie s interpretem analyzovat)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba pro klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obor hudební režie –

1)Nejméně 2 stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k hudební režii (např. odlišný přístup při nahrávání různých obsazení, rozdílné požadavky na interpretaci, problematika nahrávání novodobých technik apod.)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obor zvuková tvorba –

1)Nejméně 2 stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu k zvukové tvorbě (např. odlišný přístup při nahrávání různých obsazení či konkrétních nástrojů, akusticky vhodné prostory pro nahrávání určitých nástrojů, nedostatky a chyby nahrávací techniky, problematika nahrávání novodobých technik apod.)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obor dirigování –

1)Nejméně 2 stránková esej (studie) zaměřená na problematiku instrumentace díla ve vztahu práci dirigenta na konkrétním díle s významným užitím dechových nástrojů (např. požadavky dynamické plasticity, užití charakteristických registrů nástrojů, práce s barvou nástrojů, přizpůsobování tempa technickým možnostem nástrojů, řešení nádechově problematických míst apod.)

2)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení dechového kvinteta. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Studenti všech oborů mají za úkol zajistit účast alespoň jednoho hráče na určitý nástroj na hodině.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace. Panton, Praha 1968.

Zich, Jaroslav: Orchestrace a sborová sazba.

Emmert František, Poznámky k instrumentaci I,II, Brno 2001

Kolektiv: Orchestrace jako otevřený proces. AMU, Praha 2009.

Partitury analyzovaných děl

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě prokázaných znalostí obsahu probrané látky, dodání požadovaných semestrálních úkolů a splnění minimální docházky.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Termín konání: úterý 12:00-13:30 učebna 2019

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
DUŠEK J.
12:00–13:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů