Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Bc)

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
102DO* Dirigování orchestru
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-4-1T
Z-5-1T
13
102DS* Dirigování sboru
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
102SD* Seminář dirigování
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
102SOK* Studium oratorního a kantátového repertoáru
Z-3-1T
Z-4-1T
7
102SOR* Studium orchestrálního repertoáru
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-4-1T
ZK-4-1T
16
102SS* Studium sborového repertoáru
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-6-1T
12
Minimální počet kreditů 64
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
102HV* Hlasová výchova
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
4
102HP* Hra partitur - dirigování
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
101IN* Instrumentace
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
102MT* Manuální technika
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
102OL* Operní literatura
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102OVK* Operní výstupy, korepetice
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
102SA* Sluchová analýza
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
102SOP* Studium operního repertoáru
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-4-1T
ZK-4-1T
16
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
102TDS* Teorie dirigování sboru
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102TDO* Teorie dirigování symfonického orchestru
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
Minimální počet kreditů 101
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
102DIVVM Dirigování - management
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
102DI4B Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 167
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů