Dějiny hudby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU4 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výklad dějin evropské hudby 1. poloviny 20. století (od roku 1918 do 2. světové války)

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějinu hudby 3. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 2. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zkouškou z odpřednášené látky za zimní (Dějiny hudby 3) a letní semestr.

Okruh 1: Evropský hudební vývoj ve 20. letech 20. století. Nástup avantgard a jejich vztah k tradici. Okruh 2: Stravinskij, 2. vídeňská škola, Pažížská Šestka, Počátky práce s nehudebními zvuky (futurismus, Varése), Situace v Sovětském svazu. Okruh 3: Situace hudební tvorby v ČSR, vztah k národním tradicím a evropským avantgardám. Martinů.

Doporučená nebo povinná literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bek, Josef: Světová hudba 20. století.- Praha 1968

Burešová, Alena: Pavel Bořkovec.- Olomouc 1994

Burian, Karel V.: Puccini a jeho doba.- Praha 1968

Danilovič, L.D.: Dmitrij Šostakovič.- Moskva 1958

Deppisch, Walter: Richard Strauss.- Hamburg 111991

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Bek, Josef: Hudební neoklasicismus.- Praha 1982

Faltin, Peter: Igor Stravinskij.- Bratislava 1965

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů. Profil života díla.- Praha 1974

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů.Osud skladatele.- Praha 2002

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Česká kantáta a oratorium.- Praha-Bratislava 1970

Stuckenschmidt, Hans Heinz: Arnold Schönberg.- Praha 1971

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na konci letního semestru z odpřednášené látky za zimní i letní semestr. Podmínkou připuštění ke zkoušce je přečtení minimálně dvou titulů z doporučené studijní literatury pro předmět Dějiny hudby 3 a Dějiny hudby 4. Posluchač při zkoušce předloží vypracovaný písemný konspekt minimálně z jednoho z prostudovaných titulů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů