Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba (Bc)

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101SL* Skladba
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
Z-6-2T
31
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
101HK* Historické kompoziční studie
Z-3-1T
ZK-3-1T
Z-3-1T
ZK-3-1T
12
101INI* Instrumentace I.
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
12
101KPEA* Kompoziční praxe EA a multimediální hudby
Z-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
6
101KT* Kompoziční techniky 20. století
Z-3-3T
ZK-3-3T
Z-2-3T
ZK-2-3T
10
101SFHU* Scénická a filmová hudba
Z-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
4
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DANA* Dějiny a analýza novodobých akustických umění
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
4
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
ZK-2-2PT
2
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
101DS* Diplomní seminář
Z-2-1T
Z-2-1T
4
186ETM* Etnomuzikologie
Z-1-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
3
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
101NTG* Notografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
186SSS* Studium skladeb pro obor Skladba
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
10
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2PT
2
101ZAVT Základy audiovizuální techniky
Z-1-2T
1
Minimální počet kreditů 73
Povinně volitelné předměty
101SK3B Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
101MOD Modulová výuka pro Skladbu
--blok
--blok
--blok
--blok
0
101SK4B Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů