Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101SL3 Z 5 2T 101SL4 ZK 5 2T
Seminář skladby 101SSK3 Z 2 2ST 101SSK4 Z 2 2ST
Historické kompoziční studie 101HK3 Z 3 1T 101HK4 ZK 3 1T
Instrumentace I. 101INI3 Z 3 1PT+1CT 101INI4 ZK 3 1PT+1CT
Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 101KPEA1 Z 3 2T 101KPEA2 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Kompoziční techniky 20. století 101KT3 Z 2 3T 101KT4 ZK 2 3T
Scénická a filmová hudba 101SFHU1 Z 2 2T 101SFHU2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a analýza novodobých akustických umění 101DANA1 Z 2 2T 101DANA2 Z 2 2T Předmět není vypsán
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Etnomuzikologie 186ETM2 Z 1 1PT+1ST 186ETM3 ZK 1 1PT+1ST
Studium skladeb pro obor Skladba 186SSS1 Z 3 2T 186SSS2 ZK 3 2T
Teorie skladby 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.