Skladba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SL4 ZK 5 2T česky letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu.

Forma studia

Individuální hodina studenta s vyučujícím hlavního oboru

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Obsah kurzu

Ve II.ročníku se vyžaduje práce pro komorní soubory většího obsazení a hudba vokální (sbory, písně). Rozsah práce v prvních 4 semestrech je proponován na 15-20 minut napsané hudby za semestr.

Doporučená nebo povinná literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů