Skladba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SL4 zkouška 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Ve II.ročníku se vyžaduje práce pro komorní soubory většího obsazení a hudba vokální (sbory, písně). Rozsah práce v prvních 4 semestrech je proponován na 15-20 minut napsané hudby za semestr.

Výsledky učení

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů