Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba
 
101SL5 Z 5 2T 101SL6 Z 6 2T
Seminář skladby
 
101SSK5 Z 2 2ST 101SSK6 Z 2 2ST
Kompoziční praxe EA a multimediální hudby
 
101KPEA1 Z 3 2T Předmět není vypsán 101KPEA2 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Scénická a filmová hudba
 
101SFHU1 Z 2 2T Předmět není vypsán 101SFHU2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 7 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a analýza novodobých akustických umění
 
101DANA1 Z 2 2T Předmět není vypsán 101DANA2 Z 2 2T Předmět není vypsán
Dějiny hudby po roce 1950
 
108DHN ZK 2 2PT
Dějiny hudby
 
108DHU5 ZK 4 2T
Diplomní seminář
 
101DS1 Z 2 1T 101DS2 Z 2 1T
Hudební estetika
 
108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Studium skladeb pro obor Skladba
 
186SSS3 Z 2 2T 186SSS4 ZK 2 2T
Teorie skladby
 
186TS3 Z 2 1PT + 1ST 186TS4 ZK 2 1PT + 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 15 13
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.