Dějiny hudby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU5 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 3. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zkouškou z odpřednášené látky za zimní semestr (Dějiny hudby 5)

Okruh 1: Evropský hudební vývoj ve 20. letech 20. století. Nástup avantgard a jejich vztah k tradici. Okruh 2: Stravinskij, 2. vídeňská škola, Pažížská Šestka, Počátky práce s nehudebními zvuky (futurismus, Varése), Situace v Sovětském svazu. Okruh 3: Situace hudební tvorby v ČSR, vztah k národním tradicím a evropským avantgardám. Martinů.

Výsledky učení

Výklad dějin evropské hudby 1. poloviny 20. století (od roku 1918 do 2. světové války)

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějinu hudby 4. Další požadavky nejsou.

Literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bek, Josef: Světová hudba 20. století.- Praha 1968

Burešová, Alena: Pavel Bořkovec.- Olomouc 1994

Burian, Karel V.: Puccini a jeho doba.- Praha 1968

Danilovič, L.D.: Dmitrij Šostakovič.- Moskva 1958

Deppisch, Walter: Richard Strauss.- Hamburg 111991

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Bek, Josef: Hudební neoklasicismus.- Praha 1982

Faltin, Peter: Igor Stravinskij.- Bratislava 1965

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů. Profil života díla.- Praha 1974

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů.Osud skladatele.- Praha 2002

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Česká kantáta a oratorium.- Praha-Bratislava 1970

Stuckenschmidt, Hans Heinz: Arnold Schönberg.- Praha 1971

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na konci zimního semestru z odpřednášené látky. Podmínkou připuštění ke zkoušce je přečtení minimálně dvou titulů z doporučené studijní literatury pro předmět Dějiny hudby 5. Posluchač při zkoušce předloží vypracovaný písemný konspekt minimálně z jednoho z prostudovaných titulů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů