Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Varhany (Bc)

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
104VA* Hra na varhany
Z-13-2T
ZK-14-2T
Z-11-2T
ZK-12-2T
Z-15-2T
Z-17-2T
82
104SVA* Seminář varhan
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
104DVA* Dějiny a literatura varhan
Z-2-1T
Z-2-1T
4
104KP* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
Minimální počet kreditů 100
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
104IMP* Improvizace (varhany)
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
104IB* Interpretace barokní hudby
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
104ORG* Organologie
Z-1-1T
Z-1-1T
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
1
108RS* Rozbor skladeb
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
Minimální počet kreditů 67
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
702CJB Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020
Z-1-2T
1 předmět
ZK-2-2T
1 předmět
Z-1-2T
1 předmět
ZK-2-2T
1 předmět
6
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
104VA4B Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů