Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Varhany (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Varhany
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na varhany 104VAR5 Z 15 2T 104VA6 Z 17 2T
Seminář varhan 104SVA5 Z 2 2T 104SVA6 Z 2 2T
Dějiny a literatura varhan 104DVA1 Z 2 1T 104DVA2 Z 2 1T
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 19 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Interpretace barokní hudby 104IB3 Z 1 1CT 104IB4 ZK 1 1CT
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 10 6
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.