Dějiny a literatura varhan 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVA2 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základního přehledu o nástrojovém vývoji varhan od starověku po současnost a vysledování všech podstatných období vývoje varhanní literatury od středověku po tvorbu soudobých skladatelů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět sleduje vývoj varhan od antiky přes středověk, gotiku a renesanci. Dále sleduje vývoj nástroje v jednotlivých oblastech (Itálie, jižní Německo, severní Německo, Nizozemí, Španělsko, Francie, Čechy).

Doporučená nebo povinná literatura

Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby, Praha 1985

Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000

Doporučená literatura:

Beckmann, Klaus: Repertorium Orgelmusik, Mainz 1999

Kraus, Eberhard: Orgeln und Orgelmusik, Regensburg 1972

Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkunst, Berlin 1966

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů