Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Varhany (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Varhany
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na varhany 104VAR3 Z 11 2T 104VAR4 ZK 12 2T
Seminář varhan 104SVA3 Z 2 2T 104SVA4 Z 2 2T
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP1 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 13 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Improvizace (varhany) 104IMP3 Z 1 1T 104IMP4 ZK 1 1T
Interpretace barokní hudby 104IB1 Z 1 1CT 104IB2 ZK 1 1CT
Organologie 104ORG1 Z 1 1T 104ORG2 Z 1 1T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.