Organologie 2 (varhany)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104ORG2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšířit obecné znalosti o varhanách a umožnit hlubší orientaci v jejich zvuku

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základních pojmů z nauky o varhanách na úrovni konzervatoře, viz publikace V. Bělský, Nauka o varhanách

Obsah kurzu

Rámcová osnova předmětu:

Teoretická východiska rejstříkové dispozice

Sborový princip

Zvukové úloha dispozice

Strojový princip

Praktická východiska rejstříkové dispozice

Zvukový vývoj varhan

Hodnocení zvukových vlastností varhan

Akustická hlediska registrace varhanní hry

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, V.(2004): Kapitoly o varhanách

Nakladatelství AMU, Praha

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů