Dějiny hudby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU3 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výklad dějin evropské hudby období pozdního romantismu a raného 20. století (do roku °1918).

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny hudby 2. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 2. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zápočtem z odpřednášené látky za zimní semestr. Zápočet probíhá formou písemné zjišťovací zkoušky.

Okruh 1: Pozdní romantismus evropský (Mahler, Strauss, Reger, Pfitzner, Rachmaninov, Skrjabin). Pozdní romantismus český (Foerster, Novák, Suk, Ostrčil). Okruh 2: Hudební impresionismus. Okruh 3: Neofolklorismus. Okruh 4: Expresionismus. Okruh 5: Neoklasicismus

Doporučená nebo povinná literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Kolektiv autorů: Oratorium, kantáta a mše od klasicismu s současnosti. ? Praha-

Bratislava 1968

Navrátil, Miloslav: Dějiny hudby.- Ostrava 1996

Bachtík, Josef: 19. století v hudbě. ? Praha 1970

Bek, Josef: Impresionismus a hudba.- Praha 1964

Bek, Josef: Hudební neoklasicismus.- Praha 1982

Faltin, Peter: Igor Stravinskij.- Bratislava 1965

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Česká kantáta a oratorium.- Praha-Bratislava 1970

Berkovec, Jiří: Josef Suk.- Praha 1962

Lébl, Vladimír: Vítězslav Novák. Život a dílo.- Praha 1964

Vogel, Jaroslav: Leoš Janáček.- Praha 1964

Walter, Bruno: Gustav Mahler (+ A.Mahlerová: Dopisy G.Mahlera ? výběr).-

Praha 1958

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru z odpřednášené látky. Zápočet probíhá formou písemné zjišťovací zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů