Dějiny hudby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU3 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výklad dějin evropské hudby období pozdního romantismu a raného 20. století (do roku °1918).

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny hudby 2. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 2. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zápočtem z odpřednášené látky za zimní semestr. Zápočet probíhá formou písemné zjišťovací zkoušky.

Okruh 1: Pozdní romantismus evropský (Mahler, Strauss, Reger, Pfitzner, Rachmaninov, Skrjabin). Pozdní romantismus český (Foerster, Novák, Suk, Ostrčil). Okruh 2: Hudební impresionismus. Okruh 3: Neofolklorismus. Okruh 4: Expresionismus. Okruh 5: Neoklasicismus

Doporučená nebo povinná literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Kolektiv autorů: Oratorium, kantáta a mše od klasicismu s současnosti. ? Praha-

Bratislava 1968

Navrátil, Miloslav: Dějiny hudby.- Ostrava 1996

Bachtík, Josef: 19. století v hudbě. ? Praha 1970

Bek, Josef: Impresionismus a hudba.- Praha 1964

Bek, Josef: Hudební neoklasicismus.- Praha 1982

Faltin, Peter: Igor Stravinskij.- Bratislava 1965

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Česká kantáta a oratorium.- Praha-Bratislava 1970

Berkovec, Jiří: Josef Suk.- Praha 1962

Lébl, Vladimír: Vítězslav Novák. Život a dílo.- Praha 1964

Vogel, Jaroslav: Leoš Janáček.- Praha 1964

Walter, Bruno: Gustav Mahler (+ A.Mahlerová: Dopisy G.Mahlera ? výběr).-

Praha 1958

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru z odpřednášené látky. Zápočet probíhá formou písemné zjišťovací zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů