Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Klavír (Bc)

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
104KV* Hra na klavír
Z-12-2T
ZK-12-2T
Z-11-2T
ZK-11-2T
Z-10-2T
Z-12-2T
68
104SKV* Seminář klavíru
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
104DKV* Dějiny a literatura klavíru
Z-2-2T
Z-2-2T
4
104DIKV* Didaktika klavírní hry (obor klavír)
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
121KH* Komorní hra
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
104KP* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
104VPK* Vyučovatelská praxe klavíru
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
Minimální počet kreditů 110
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
108RS* Rozbor skladeb
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
Minimální počet kreditů 57
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
104KV4B Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů