Komorní hra 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
121KH5 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Lubomír MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Liběna SEQUARDTOVÁ, Ivan ŠTRAUS, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Obsah

dle individuálních plánů

Výsledky učení

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Příprava jednoho ze závažných děl komorní literatury

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů