Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Bc)

Studijní obor: Bicí nástroje
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
173BIC* Bicí nástroje
Z-2-1T
ZK-3-1T
Z-2-1T
ZK-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
16
173MBI* Melodické bicí nástroje
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
15
173SBN* Seminář bicích nástrojů
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
100HO* Hra v orchestru
Z-3-BLOK
Z-2-BLOK
Z-3-BLOK
Z-2-BLOK
Z-3-BLOK
Z-3-BLOK
16
121KH* Komorní hra
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
173MBU* Malý buben
Z-2-6S
Z-2-6S
4
173OPB* Orchestrální party a sóla bicích
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
6
173SRZ* Studio rytmus a zvuk
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
ZK-3-1T
12
173TYM* Tympány
Z-2-6S
Z-2-6S
4
Minimální počet kreditů 101
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
173DLB* Dějiny a literatura bicích nástrojů
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
173KP* Koncertní praxe - bicí
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
1
108RS* Rozbor skladeb
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
Minimální počet kreditů 65
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
173BNBVV Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr [173BNBVV]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

② Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů