Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BIC3 Z 2 1T 173BIC4 ZK 3 1T
Melodické bicí nástroje 173MBI3 Z 2 1T 173MBIC4 ZK 3 1T
Seminář bicích nástrojů 173SBN3 Z 2 2T 173SBN4 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO3 Z 3 BLOK 100HO4 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Orchestrální party a sóla bicích 173OPB3 Z 1 1T 173OPB4 ZK 1 1T
Studio rytmus a zvuk 173SRZ3 Z 3 1T 173SRZ4 ZK 3 1T
Minimální počet kreditů za semestr 15 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura bicích nástrojů 173DLB3 Z 1 1T 173DLB4 ZK 1 1T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Koncertní praxe 173KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T 108PTKP Z 1 1T
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Bicí (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Bicí (Bc) - výběr [173BN4B]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1 nebo vyšší.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.