Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Bicí nástroje
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BIC5 Z 3 1T 173BIC6 Z 3 1T
Melodické bicí nástroje 173MBIC5 Z 3 1T 173MBIC6 Z 3 1T
Seminář bicích nástrojů 173SBN5 Z 2 2T 173SBN6 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO5 Z 3 BLOK 100HO6 Z 3 BLOK
Komorní hra 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Orchestrální party a sóla bicích 173OPB5 Z 1 1T 173OPB6 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura bicích nástrojů 173DLB5 Z 1 1T 173DLB6 Z 1 1T
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Koncertní praxe - bicí 173KP2 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT Zapsat
Minimální počet kreditů za semestr 10 7
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr [173BNBVV]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.